Meldingenregister Persoonsgegevens

De Universiteit Leiden registreert voor de uitvoering van haar werkzaamheden vaak persoonsgegevens van medewerkers en studenten. Bijvoorbeeld voor de salarisadministratie en in het studentinformatiesysteem, om na afloop van de studie een diploma te kunnen toekennen.

De universiteit behandelt die gegevens in overeenstemming met de de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Zo houdt de universiteit een meldingenregister bij. Dit register biedt een overzicht van verwerkingen (zoals het opslaan, bewaren of verspreiden) van persoonsgegevens van de universiteit.

Het meldingenregister is openbaar. Elke melding bevat een korte beschrijving van de soorten gegevens die worden verwerkt, in welk systeem die gegevens zijn verzameld en hoe lang de gegevens worden bewaard. Zo krijgt u belangrijke informatie met het oog op rechten en verplichtingen in het kader van de privacywetgeving.

Op dit moment werkt de universiteit aan een update van het meldingenregister. Dit wordt nu per applicatie in kaart gebracht. De onderstaande lijst is zodoende nog niet volledig, maar wordt in de komende weken aangevuld.

Applicatie Document
Aleph Meldingenregister Aleph
Blackboard Meldingenregister Blackboard
E-stemmen Meldingenregister E-stemmen

Laatst Gewijzigd: 16-12-2015