Rechtsbescherming

Commissie Overlap

Het doel van de overlapafspraken is het bereiken van een evenwicht tussen de belangen van de opleidingen, de studentenverenigingen en de studieverenigingen omtrent de introductie van de eerstejaars studenten, door middel van een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen.


Meldingenregister Persoonsgegevens

De Universiteit Leiden registreert voor de uitvoering van haar werkzaamheden vaak persoonsgegevens van medewerkers en studenten. Bijvoorbeeld voor de salarisadministratie en in het studentinformatiesysteem, om na afloop van de studie een diploma te kunnen toekennen.