Regeling bindend studieadvies

Hier vindt u de Regeling Bindend Studieadvies Universiteit Leiden. In deze regeling vindt u informatie over de (bindende) studieadviezen die Leidse studenten tijdens hun bacheloropleiding krijgen, aan welke eisen studenten moeten voldoen om een positief advies te krijgen, uitzonderingen, overgangsregelingen, en de procedure rond bijzondere (persoonlijke) omstandigheden.

Laatst Gewijzigd: 05-09-2016