Financiën

Treasury Statuut

Het College van Bestuur neemt voor het financierings- en beleggingsbeleid de bepalingen van dit statuut in acht.