Reglement Dienstraden

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2: Samenstelling, zittingstermijn en verkiezing
Hoofdstuk 3: Functie, taak en bevoegdheden van de Dienstraad
Hoofdstuk 4: Werkwijze van de Dienstraad
Hoofdstuk 5: Advisering door en overleg met de Dienstraad

Reglement Dienstraden  

 
Laatst Gewijzigd: 27-10-2010