Reglement op de penningen van de Universiteit Leiden

De universiteit kent drie penningen die zij in voorkomende gevallen kan uitreiken:

de Willem van Oranje penning;

de Universiteitspenning en

de Lustrumpenning.

 
Laatst Gewijzigd: 08-12-2011