Reglementen faculteiten en andere eenheden

Reglement Honours Academy

Het Honours College omvat een twee-of driejarig, extra-curriculair onderwijsprogramma voor geselecteerde zeer getalenteerde en gemotiveerde bachelorstudenten leidend tot een certificaat van minimaal 30 EC.


Reglement ICLON

Instelling ICLON krachtens gemeenschappelijke regeling. Bestuur, organisatie en medezeggenschap van het ICLON.