Bestuur & Beheer, medezeggenschap en verkiezingen

Reglementen met betrekking tot de organisatie van de universiteit, de reglementen betreffende de medezeggenschapsorganen bij de Universiteit Leiden en de reglementen betreffende de universitaire verkiezingen.

Onder Bestuur & Beheer vallen bijvoorbeeld het Bestuurs- en BeheersReglement, de mandaatregelingen en faculteitsreglementen, maar ook inkoop- en leveringsvoorwaarden en archiefbeheer.
 
Onder Medezeggenschap vallen onder andere de reglementen krachtens welke de medezeggenschapsorganen zijn ingesteld.

Onder Verkiezingen vallen de kiesreglementen voor de Universiteitsraad en de faculteits- en dienstraden bij de Universiteit Leiden.